Baner

Medzinárodné sympózium v regióne Aleksinac

Zastupiteľstvo Srbskej Fyzikálnej Asociácie spolu s Vysokou Školou Poľnohospodárskou „Šumatovac,“ Technickou Univerzitou „Prota Stevan“ a Fyzikálnou asociáciou Niš nás v januári pozvalo na III. Medzinárodné Sympózium v regióne Aleksinac. Sympózium zamerané na úroveň a pozíciu štúdia fyziky na stredných školách obsahovalo bohatý program s prednáškami a seminármi. Boli organizované aj výstavy rôzneho druhu a prezentácie študentských pokusov. Na sympóziu participovali univerzity z Ľubľany, Záhrebu, Rijeke, Podgorice a iné. Do Aleksinacu sme zapožičali našu sadu z geometrickej optiky GON. Sada bola vystavená medzi učebnými pomôckami. Organizátorka sympózia, pani Dojčilović nám láskavo poslala webovú stránku s fotografiami.
Tento rok je Medzinárodný rok svetla. Všetkým ľuďom na svete to má pripomenúť dôležitosť optických technológií pre našu budúcnosť a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Preto sa aj konferencia uberala týmto smerom a najlepšie práce z oblasti optiky boli odmenené a publikované v zborníku.