Baner

Medzinárodný strojársky veľtrh

V dňoch 23. – 26. 5. 2017 sme sa už tradične zúčastnili 24. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Veľtrhu sa tento rok na ploche 25 500 m zúčastnilo 428 vystavovateľov, keďže sa konal zároveň s 23. ročníkom medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS. Na výstave sme okrem iných odprezentovali aj náš nový produkt – Laser Traffic Counter – dopravný systém na vyhodnocovanie dopravných dát, meranie rýchlosti a on-line monitorovanie dopravy, rozpoznávanie typu vozidla, detekovanie zápchy, … Táto technológia je založená výlučne na neinvazívnom spôsobe zberu dát pomocou optických a laserových detektorov. Nie sú potrebné žiadne zásahy do vozovky, upevní sa jednoducho na dopravnú značku. Výstavu hodnotíme pozitívne, pretože sme opäť po roku mali možnosť stretnúť našich obchodných partnerov a taktiež nadviazať nové obchodné vzťahy.