Baner

Mladý tvorca 2016

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu sa v dňoch 26. – 29. apríla 2016 zúčastnila na celoštátnej predajno – prezentačnej výstave stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania v Nitre – Mladý tvorca. Zarovno s 24. ročníkom Mladého tvorcu tu už tradične prebiehal aj Veľtrh práce JobExpo, kde bolo ponúkaných vyše 30 tisíc pracovných miest u nás i v zahraničí. Študenti – mladí tvorcovia, mali možnosť predstaviť svoju tvorbu či už v podobe pekárenských a cukrárenských výrobkov, elektroniky, výrobkov z textilu, dreva, skla a pod. Svoju zručnosť tu predvádzali mladé kaderníčky, kozmetičky, krajčírky a pod.