Inovatívne výučbové riešenia od Mozaik Education

Mozaik Teacher

Výučbový softvér mozaBook Classroom spolu s webovým portálom mozaWeb plným vzdelávacieho obsahu, teraz v jednej licencii!

Využite zľavu 10% na ponuku Mozaik Education, platnú do 30.4.2022

Čo je mozaBook?

mozaBook je výučbový prezentačný softvér. Je vhodný pre všetky školy, učiteľov, žiakov aj rodičov. V závislosti od potrieb rôznych používateľov sú na výber rôzne varianty licencií, vhodné pre školské vyučovanie na interaktívnej tabuli, ale aj pre domáce štúdium a online vzdelávanie na počítači, notebooku alebo tablete. Program podporuje funkcie dotykovej obrazovky a používateľské rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja.

Čo je mozaWeb?

mozaWeb je interaktívny obsah na domáce štúdium. Vytvorením si bezplatného mozaWeb účtu budú vaše digitálne učebnice, interaktívne obsahy, aplikácie a hry súvisiace s daným vyučovacím predmetom všade dostupné online pomocou ktoréhokoľvek internetového prehliadača a k jeho používaniu nie je potrebné inštalovať žiadny program. Prihlásenie je možné aj cez tablet alebo smartfón.

Viac informácií o mozaBook a mozaWeb nájdete na stránke www.skola.sk/mozabook


* Ponuka platí pre prvých 10 škôl.