Inovatívne výučbové riešenia od Mozaik Education

Mozaik Teacher

Výučbový softvér mozaBook Classroom spolu s webovým portálom mozaWeb plným vzdelávacieho obsahu, teraz v jednej licencii!

Čo je mozaBook Classroom?

mozaBook Classroom je výučbový prezentačný softvér. Je vhodný pre všetky školy, učiteľov, žiakov aj rodičov. V závislosti od potrieb rôznych používateľov sú na výber rôzne varianty licencií, vhodné pre školské vyučovanie na interaktívnej tabuli, ale aj pre domáce štúdium a online vzdelávanie na počítači, notebooku alebo tablete. Program podporuje funkcie dotykovej obrazovky a používateľské rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja.

Čo je mozaWeb?

mozaWeb je interaktívny obsah na domáce štúdium. Vytvorením si bezplatného mozaWeb účtu budú vaše digitálne učebnice, interaktívne obsahy, aplikácie a hry súvisiace s daným vyučovacím predmetom všade dostupné online pomocou ktoréhokoľvek internetového prehliadača a k jeho používaniu nie je potrebné inštalovať žiadny program. Prihlásenie je možné aj cez tablet alebo smartfón.

Viac informácií o riešeniach Mozaik Education nájdete na stránke www.skola.sk/mozabook