Baner

OCENENIA 28. ROČNÍKA MEDZINÁRODNÉHO STROJÁRSKEHO VEĽTRHU

Naša účasť na MSV v Nitre v dňoch 23. 5. – 26. 5. bola zameraná na prezentáciu využitia laserových projektorov na zefektívnenie výrobných procesov a zníženie spotreby materiálu vo výrobe. Ponuka obsahovala široké spektrum projektorov. Od najjednoduchších čiarových projektorov triedy LLP cez precízne projektory triedy PreciLas určené na optické merania a laserovú profilometriu, až po sofistikovaný laserový projekčný systém NAVIGATOR.

Systém NAVIGATOR možno nasadiť všade, kde treba opakovane umiestňovať dielce, predlohy, prípadne odstrániť prikladanie šablón. Softvér umožňuje priamy export
technických výkresov a ich projekciu na vybranú scénu.

Cieľové odvetvia sú automobilový priemysel (umiestňovanie dielov), textilný a kožiarsky priemysel (vzory strihania a vizuálna kontrola kvality), drevárstvo (umiestňovanie
predlohy vzorov), papiernictvo, strojárstvo. NAVIGATOR je vhodný pre použitie v „PICK to LIGHT“ systémoch.