Baner

PHYWE & KVANT ROADSHOW 2022

S nemeckou spoločnosťou PHYWE máme už dlhšiu dobu dobré obchodné vzťahy, ktoré sme sa rozhodli posunúť na vyšší level zorganizovaním putovnej akcie po jednotlivých univerzitách v našich končinách.

Obchodný zástupca nemeckej firmy nás poctil svojou dlho očakávanou návštevou koncom novembra, aby sme oficiálne zahájili rolu exkluzívneho distribútora PHYWE laboratórneho vybavenia pre Česko a Slovensko.
Úlohou tejto Roadshow bolo rozšíriť povedomie naprieč inštitúciami o možnostiach spolupráce s nami a s PHYWE. Nástrojom k tomu bola Vladimírova prezentácia spoločnosti, jej cieľov a následná diskusia
na témy finančných možnosti univerzít a byrokratických neduhov sprevádzajúce každé zákazky podobného rázu. Prvou zástavkou bolo Vyšší učení technické v Brne, kde sme ako KVANT Brno navštívili Ústav
fyzikálneho inžinierstva na Fakulte elektrotechniky a komunikačných technológií. V priestoroch laboratórií, kde s PHYWE vybavením už majú skúsenosti, sme predstavili našu víziu a možnosti, ktorými disponujeme.

Následne sme sa presunuli na Slovensko, kde sme postupne odprezentovali PHYWE na univerzitách v Žiline, Trnave, Banskej Bystrici, Trenčíne, až sme našu púť nakoniec zavŕšili v na STU v Bratislave a v priestoroch MATFYZu.

Táto akcia nám priniesla niekoľko nových kontaktov s potenciálom do budúcna a cenné skúsenosti. Taktiež nám ukázala, ako dôležitý je obdobný spôsob komunikácie so školami, kde máme možnosť viesť diskusiu s ľuďmi priamo pracujúcimi
so študentami a daným vybavením. V blízkej budúcnosti sa určite chceme viac venovať podobným akciám, či už v živej forme, alebo online.