Baner

Poďakovali nám za zásluhy a rozvoj MLC

Na začiatku roka 2017 uplynulo presne 20 rokov od zriadenia Medzinárodného laserového centra (MLC) ako priamo riadenej rozpočtovej organizácie MŠVVaŠ SR, orientovanej na výskum, využitie a aplikácie laserov v materiálových technológiách, nanotechnológiách a biofotonike.
Pri tejto príležitosti kolektív MLC zorganizoval 9. 2. 2017 slávnostný seminár venovaný tomuto výročiu. Seminár sa konal v Aureliu – zážitkovom centre vedy. Pri príležitosti tohto významného jubilea boli okrem kolektívu pracovníkov MLC ocenené významné osobnosti pamätnou plaketou k 20. výročiu MLC venovanou za aktivity a pomoc pri vzniku a rozvoji MLC. Medzi ocenenými bol aj KVANT a plaketu za zásluhy a rozvoj MLC prevzal za našu spoločnosť konateľ spoločnosti RNDr. Ľubomír Mach.