Baner

Podporili sme 41. ročník SOČ v Košiciach

V dňoch 23. – 26. 4. 2019 sa na Strednej odbornej škole automobilovej v Košiciach konal 41. ročník  celoštátnej súťaže SOČ.

Akcia má vo všeobecnosti veľmi pozitívnu atmosféru, pretože sa jej zúčastňujú aktívni študenti a ich pedagógovia, ktorí chcú urobiť niečo navyše mimo študijných osnov. Celkovo sa súťažilo v 17 kategóriách. Spoločnosť KVANT spol. s r.o. venovala vecné ceny prvému miestu v dvoch kategóriách (Matematika a fyzika a Tvorba učebných pomôcok a didaktická technika) a taktiež finančne podporila celú súťaž. Prezentovali sme sa produktmi CoolTool CNC frézky, 3D tlačiarňou a RC modelom na vodíkový pohon.