Baner

PODPORILI SME CELOŠTÁTNE KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

Tento rok sa dejiskom celoštátneho kola 59. ročníka Fyzikálnej olympiády stali Košice, kde sa v dňoch 12. – 15. apríla 2018 stretlo 24 súťažiacich z celého Slovenska. Počas týchto štyroch dní riešili súťažiaci 4 teoretické úlohy a 1 experimentálnu.

Súťaž sa konala pod záštitou rektora UPJŠ prof. RNDr., Pavla Sováka, CSc. na Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov a na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Okrem riešenia úloh bol pre súťažiacich pripravený aj sprievodný program. Tentokrát to bola prehliadka laboratórií UPJŠ a návšteva Technického múzea v Košiciach.

Spoločnosť KVANT opäť prispela k prestíži tohto podujatia a podporila mladých talentovaných ľudí zaujímajúcich sa o fyziku – pravdepodobne tých najlepších, čo na Slovensku máme.

Fyzikálna olympiáda má vytvorený a po desaťročia zdokonaľovaný systém starostlivosti o výchovu talentovaných žiakov a systém súťaží. Sme radi, že aj vďaka nám sa podporuje práca s mimoriadne talentovanými žiakmi jednak na úrovni škôl, jednak na celoštátnej a regionálnej úrovni poskytovaním finančnej podpory, tak na ocenenie víťazov, ako aj priebeh olympiády.