Baner

Podporili sme celoštátne kolo SOČ v Žiline

Na Žilinskej univerzite sa rozhodlo o víťazoch celoštátneho kola SOČ. Stredoškolská odborná činnosť patrí medzi tradičné a najrozšírenejšie súťaže.

Poslaním súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných študentov vo veku od 15 do 21 rokov a podporovať ich v tvorivej činnosti a hľadaní inovatívnych riešení v konkrétnych oblastiach. Cesta do finálového kola však nebola jednoduchá. Práce museli byť natoľko originálne a inovatívne, aby prešli školskými, okresnými kolami a krajskými prehliadkami.

Z 8 krajov postúpilo na celoštátnu prehliadku 272 súťažiacich (2 žiaci z príslušného kraja do 17 vyhlásených odborov). Štátne kolo sa konalo v dňoch 24. – 27. apríla 2018 na Žilinskej univerzite v Žiline. Sponzorom tejto súťaže bol aj KVANT spol. s r.o. ktorý udelil špeciálnu cenu v kategórii Matematika, fyzika.