Baner

Podporili sme Fyzikálnu olympiádu 2017

Stalo sa už tradíciou, že KVANT každoročne podporuje Fyzikálnu olympiádu. Tento rok sa Celoštátne kolo FO uskutočnilo v dňoch 6. – 9. apríla 2017 v Žiline pod záštitou Dr. h. c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD., rektorky Žilinskej univerzita v Žiline a prof. Ing. Pavla Špánika, PhD., dekana Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline, odbornej záštity Slovenskej komisie FO a krajskej komisie FO v Žiline a organizačnej záštity Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo 28 súťažiacich, ktorí boli vybratí na základe výsledkov z nižších kôl.
Súťažiaci získali diplom podľa svojho umiestnenia a najúspešnejších 10 získalo od našej spoločnosti finančnú cenu po 100 €, taktiež spoločnosť KVANT finančne podporila aj tvorbu experimentálnej úlohy.
Z víťazov CK FO sa po nasledujúcom výberovom sústredení určia členovia reprezentačného družstva na 48. Medzinárodnú fyzikálnu olympiádu (IPhO 2017) v Indonézii a na Európsku fyzikálnu olympiádu (EuPhO 2017) v Estónsku.