Baner

Podporili sme matematickú súťaž PANGEA

Dňa 2. júna 2016 sa v aule Stavebnej fakulty STU v Bratislave konalo slávnostné vyhodnotenie výsledkov matematickej súťaže PANGEA. PANGEA je celoeurópska matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. 
Matematická súťaž Pangea má podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na Slovensku je hlavným organizátorom spoločnosť Bystra Education, s.r.o. a riaditeľom súťaže pre Slovensko je Ali Yilmaz. Spoločnosť KVANT, spol. s r.o. bola hlavným partnerom súťaže.