Baner

Podporili sme Medzinárodnú projektovú súťaž škôl

Asociácia učiteľov chémie Rakúska (VCÖ) vyhlasuje každé dva roky projektovú súťaž s cieľom podporiť experimentálnu výučbu chémie. V Rakúsku je najväčšou súťažou v rámci prírodovedných predmetov.
V školskom roku 2014/2015 bola hlavnou projektovou témou Chémia pre budúcnosť – udržateľné a efektívne využívané zdroje. Každá zapojená škola dostane na podporu realizácie projektu učebné pomôcky v hodnote cca 1.000 €. Do 13. ročníka súťaže sa okrem 194 rakúskych škôl zapojili aj 3 školy zo Slovenska, 4 školy z Nemecka, 2 z Maďarska a 1 škola zo Srbska. Vyhlásenie výsledkov súťaže a ocenenie najlepších projektov sa uskutočnilo 9. apríla 2015 na 13. európskom kongrese učiteľov chémie v Innsbrucku.
Spoločnosť KVANT spol. s r.o. mala tú česť súťaž podporiť. Pripravili sme cenu pre najlepší projekt zo Slovenska. Dňa 17.4.2015 nás navštívil prezident VCÖ Dr. Ralf Becker, aby spolu s p. Machom, p. Sivákovou zo ŠPÚ a Doc. Garajovou z Katedry didaktickej chémie UPJŠ v Košiciach odovzdali p. Darákovej, zástupkyni Súkromnej základnej školy Sabinov, certifikát a finančný dar na nákup učebných pomôcok, za ich projekt, ktorý skúmal vplyv pracích prostriedkov na životné prostredie. Sme radi, že sme aj takto prispeli k podpore vzdelávania a výskumu medzi žiakmi základných a stredných škôl na Slovensku.