Baner

PODPORILI SME ÚSPEŠNÝCH RIEŠITEĽOV FO a TMF

V novozrekonštruovanej posluchárni A na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky sa 17. 3. 2023 konalo vyhodnotenie krajských kôl predmetových olympiád kategórie A z matematiky, fyziky, informatiky a Turnaja mladých fyzikov.

Medzi sponzorov a zaradila aj naša spoločnosť KVANT spol. s r.o. a pripravila pre úspešných riešiteľov Fyzikálnej olympiády a Turnaja mladých fyzikov vecné ceny.

Podporou takýchto súťaží sa snažíme vysielať signál, že si vážime úspech mladých ľudí v oblasti prírodných a technických vied, pretože riešenie náročných problémov si vyžaduje talent, ale predovšetkým vytrvalú a systematickú prácu v danej oblasti, motiváciu žiaka vzdelávať sa nad rámec školských osnov.