Baner

POZVÁNKA NA ROADSHOW G.U.N.T. 2023

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na Roadshow G.U.N.T. 2023, ktorá sa uskutoční v dňoch 27.2. –  3. 3. 2023 na viacerých slovenských univerzitách. Prídeme Vám predstaviť produkty firmy G.U.N.T., ktorá sa špecializuje výrobou vzdelávacích a technických pomôcok a zariadení. Produkty budú odprezentované praktickými cvičeniami na znázornenie ich funkčnosti a využitia v oblasti Industry 4.0.

Zariadenia, ktoré budú celý deň k dispozícii:

HM 250 –  základy mechaniky kvapalín – meranie síl v prúdení – profil v otvorenom kanáli, WP 300 – testovanie materiálov 20kN – zber dát pri testovaní, HM 290 – základná jednotka pre turbíny, HM 289 – experimenty s Peltonovou turbínou,
TZ 110 – modely technické kreslenie, PT 102 – priestorová metrológia, MT 121 – montážne cvičenia prevodovka, WL 430 – prenos tepla prúdením, RT 010 – tréningový systém kontrolingu veličín

Termíny:

27.2.2023, 10.30 – 14.00hod. – Žilinská univerzita v Žiline *

28.2.2023, 10.30 – 14.00hod. – Technická univerzita vo Zvolene *

1.3.2023,    10.30 – 14.00hod. – Technická univerzita v Košiciach *

2.3.2023,    10.30 – 14.00hod. – Slovenská technická univerzita v Bratislave *

3.3.2023,    10.30 – 14.00hod. – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne *

Viac info: Roadshow G.U.N.T.

*presné miesto konania bude zaslané potvrdeným účastníkom v dostatočnom predstihu.

 

o G.U.N.T.-e :

G.U.N.T. Gerätebau GmbH je overených výrobca a dodávateľ výučbových panelov a technických vzdelávacích pomôcok, ktorý má vo svojom portfóliu viac ako 700 produktov. Predstavíme Vám vzdelávacie technické zariadenia a novinky v oblasti DigiSkills a Industry 4.0 pre výrobné podniky a technické školy.

Registrácia na adrese:  kevely@kvant.sk , príp. telefonicky: +421 907 913 294

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE.