Baner

Prezentácia novej sady na konferencii v Banskej Bystrici

Dňa 3. februára 2017 sa na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konala 5. národná konferencia Združenia učiteľov chémie. Na tejto konferencii sme pedagogickej verejnosti prezentovali s pozitívnym ohlasom kufríkové sady pre výučbu Chémie Malí Výskumníci, Prenosné chemické laboratórium a Ecolab.