Baner

Prezentačný deň KVANTu na TECHNICKEJ UNIVERZITE vo ZVOLENE

„Chcete riešiť projekty so spoľahlivým dodávateľom“ – pod týmto podtitulom sa 28.11.2014 uskutočnil prezentačný deň spoločnosti KVANT na Technickej univerzite vo Zvolene. Akcia sa uskutočnila v zasadačke rektorátu univerzity za účasti prorektora univerzity pre vedeckovýskumnú činnosť, dekanov Drevárskej fakulty, Fakulty ekológie a environmentalistiky, Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky a popredných funkcionárov katedier a akademickej obce univerzity. „Kvant spoľahlivý partner pre vedu a výskum“, bola téma prezentácie, v ktorej p. Mach predstavil firmu a širokú škálu produktov s osobitným zameraním na produkty vyvinuté a vyrábane v spoločnosti KVANT, ako aj na špeciálne zariadenia vhodné pre technickú univerzitu. „Komplexné riešenia projektov pre vedu a výskum“, bola téma druhej prezentácie KVANTu zameranej na komplexnosť riešení, spoluprácu pri príprave projektov, realizácii a riešení osobitých podmienok inštalácií. Súčasťou prezentácie boli aj zrealizované projekty, na ktorých bola vysvetlená škála služieb, ktoré sú v rámci realizácie poskytované zákazníkovi.