Baner

SCHODY 2021 – MEMORIÁL VLADIMÍRA RUŽIČKU

V piatok 20.8.2021 sa uskutočnil XXII. ročník medzinárodnej súťaže. Memoriál Vladimíra Ružičku – SCHODY 2 0 2 1 . Memoriál Vladimíra Ružičku „SCHODY“ organizujú bratislavskí hasiči od roku 1998 ako pamiatku na svojho kolegu, ktorý tragicky zahynul v roku 1997 pri výkone svojho povolania ako zamestnanec Mestského požiarneho zboru Bratislava.

Ide o súťaž v behu do schodov a stretnutie hasičov zo Slovenska a zahraničia. Organizátorom súťaže bol Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v spolupráci so Športovým klubom HaZÚ Bratislava. Súťaž prebiehala v priestoroch výškovej budovy Incheba v Bratislave. Bežalo sa po schodoch hore na devätnáste poschodie. Hasiči boli, tak ako vždy, oblečení v plnej zbroji: v zásahovom obleku, v osobných ochranných pracovných prostriedkoch a s nasadenými dýchacími prístrojmi. Tento rok súťažilo 53 dvojíc (muži, ale aj niekoľko žien) z Hasičského a záchranného zboru, pracovníci závodných hasičských útvarov a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí zo Slovenska a Českej republiky.
Na tejto akcii boli prezentované hlavne nové termokamery od Avon Protection.