Baner

SEMINÁR PRE UČITELOV

Dňa 2. júna 2022 sme boli partnerom prvého semináru pre učiteľov, ktorý organizovala SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu. Témou semináru bolo „Zvyšovanie digitálnych zručností v podmienkach slovenského školstva“.

Cieľom podujatia bolo ukázať učiteľom základných škôl, ako môžu využívať digitálne technológie nielen na hodinách informatiky, ale aj v neinformatických predmetoch – prírodných vedách, dokonca slovenskom jazyku, hudobnej výchove, …
K organizácii takéhoto semináru nás inšpirovali kolegovia z Českej republiky, náš obchodný partner Profimedia, ktorí robia turné po celej ČR a prezentujú ich projekt AKTIVNÍ TŘÍDA – produkty rozvíjajúce digitálne zručnosti už od prvého stupňa ZŠ. Prijali pozvanie urobiť prezentáciu aj pre našich učiteľov na Slovensku a doplnili sme ich s robotickými programovacími sadami ArTec.
Všetky prezentované produkty boli k dispozícii, a tak si ich učitelia mohli vyskúšať a spýtať sa na všetko, čo ich zaujímalo. Semináru sa zúčastnilo 20 učiteľov z bratislavského kraja.
Okrem elektroniky bola spomenutá aj potreba vedieť vziať do ruky kľúč alebo skrutkovač, ktorá v blízkej budúcnosti ešte nezmizne! Zručnosť, kreativita, objavovanie, komunikácia, kritické myslenie, sebareflexia – to všetko sa dá rozvíjať pomocou konštrukčnej stavebnice Infento. Tá umožňuje stavať reálne vozidlá, ktoré nie sú len modely, ale na ktorých sa žiaci naozaj môžu previezť, čo si mohli učitelia sami vyskúšať.