Baner

Slávnostné otvorenie tandemového urýchľovača

Dňa 3. 12. 2015 sme slávnostne otvárali Tandemový urýchľovač iónov, ktorý dodávala na Univerzitu Komenského spoločnosť Kvant. Je to unikátne zariadenie umožňujúce realizovať analýzy veľmi nízkych koncentrácii izotopov v prostredí a registrovať anomálie. Slávnostné otvorenie bolo za prítomnosti pána prezidenta Kisku, rektora Univerzity Komenského p. Mičietu, dekana FMFI UK p. Masarika, prof. Povinca a ďalších zástupcov MŠ, Univerzity a vedeckej obce. Ďakujeme všetkým v Kvante, ktorí sa podieľali na realizácii tohto prestížneho projektu, najmä Bohušovi Bohunickému, Martinovi Guldanovi a samozrejme aj ostatným ktorí pomohli s realizáciou projektu.