Baner

Slovak Gold

Každoročne nadácia „Slovak Gold“ www.slovakgold.sk udeľuje ocenenie najúspešnejším slovenským výrobkom. Tento rok sa spoločnosť Kvant stala držiteľom naraz až dvoch ocenení. V kategórii špecifické produkty sme získali ocenenie za „Laserovú geometrickú optiku“ a v kategórii služby sme získali ocenenie „Návrh a realizácia laserových a multimediálnych show.“ Ďakujeme všetkým kolegom z Oddelenia výroby a exportu za ocenenie „SLOVAK GOLD“ a samozrejme všetkým, ktorí svojou prácou a podporou prispievajú k úspechu našej spoločnosti.

Videozáznam z odovzdávania ocenení bol vysielaný na STV2 dňa 13.11.2014 o 20:00. Môžete si ho pozrieť aj v archíve: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7002/52582 / od 38:37 min. záznamu preberá ocenenie Ľubomír Mach, od 46:42 min. záznamu preberá ocenenie Pavol Kubošek /