Baner

SME 101. ČLENOM KRR

Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko je unikátne verejno–súkromné partnerstvo ktorého členovia majú záujem spoločne rozvíjať aktivity najmä v oblasti cestovného ruchu, životného prostredia, vzdelávania, sociálnej oblasti a podporných aktivitách, najmä tých, kde spoločným úsilím dokážu vytvoriť podmienky pre synergie.

Naša spoločnosť sa stala 101. členom tohto unikátneho verejno-súkromného partnerstva.