Baner

ŠOLTÉSOVE DNI

Po dvoch rokoch online podujatia, sa opäť na pôde FMFI UK konala odborná konferencia Šoltésove dni 2022, ktorú KVANT pravidelne sponzorsky podporuje.

V dňoch 26. – 27. októbra 2022 sa už tradične uskutočnila formou dielní, ktoré boli doplnené odbornými prednáškami – napríklad o výskume neutrín, o Webbovom teleskope, alebo o fyzike oblakov a zrážok. V rámci dielní vystúpil aj autor publikácie Aktivity v pracovných listoch, ktorý okrem iného venoval účastníkom svoje nové publikácie, ktoré vydal a vytlačil KVANT.

Keďže na FMFI UK prebiehajú rekonštrukčné práce, prvý deň konferencie sa uskutočnil čiastočne vo Vedeckom parku UK a program druhého dňa prebiehal v zážitkovom centre vedy Aurelium.