Baner

SPOLUPRÁCA S NADÁCIOU KIA MOTORS SLOVAKIA

V decembri sme sa zúčastnili milej mikulášskej akcie pod záštitou Nadácie KIA Motors Slovakia, na ktorej boli materským, základným a stredným školám odovzdané vecné a finančné dary, ktoré majú u detí podporiť záujem o technický smer vzdelávania na školách a ich následné uplatnenie v praxi. S pomedzi zúčastnených škôl zo Žilinského kraja sme s radosťou odovzdali naše Energy Boxy a stavebnice COOLTOOL dvom desiatkam vybratých škôl.

Tým ale naša spolupráca nekončila. V januári sme opäť v spolupráci s Nadáciou KMS (Kia Motors Slovakia), učiteľov aj zaškolili na používanie pomôcok, aby sa ich nebáli používať na hodinách so žiakmi a nesadal im na ne iba prach v kabinetoch.

Myšlienka Nadácie sa nám tak zapáčila, že aj v budúcom školskom roku sa budeme podieľať na vybavení ďalších škôl podobnými pomôckami.