Baner

Sponzorovali sme 60.ročník CK Fyzikálnej olympiády

Celoštátne kolo fyzikálnej olympiády kategórie A sa uskutočnilo v dňoch 11. – 14. 4. 2019 v Trenčianskych Tepliciach a v Trenčíne pod záštitou MŠVVŠ SR, predsedu TSK, primátora mesta Trenčín, primátorky mesta Trenčianske Teplice, rektora Trenčianskej univerzity A. Dubčeka a riaditeľa Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne.

Odbornú záštitu zabezpečila Slovenská komisia FO, organizačnú záštitu IUVENTA a Krajská komisia FO v Trenčíne. Tento rok to bol jubilejný 60. ročník tejto prestížnej súťaže a zúčastnilo sa ho 27 úspešných riešiteľov krajského kola fyzikálnej olympiády. Ako každý rok, spoločnosť KVANT spol. s r.o. sponzorovala túto vrcholovú súťaž a venovala ceny víťazom na 1.-10. mieste.

Okrem ocenenia víťazov sme taktiež finančne podporili výberové sústredenie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 28. 4. a 3. 5. 2019 v Žiline. Na sústredení sa uskutočnil výber reprezentačného družstva na Medzinárodné kolo fyzikálnej olympiády, ktoré sa uskutoční v dňoch 7. – 15. 7. 2019 v Tel Avive, Izrael. Za tieto úspechy patrí vďaka aj všetkým učiteľom na školách, ktorí sa venujú výchove talentovaných žiakov i nad rámec svojich povinností.