Baner

Študentská vedecká konferencia UKF Nitra

Dňa 13. apríla 2016 sa na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre konal druhý ročník Študentskej vedeckej konferencie, kde sa so svojimi vedeckými prácami predstavili študenti bakalárskeho, magisterského a 1. ročníka doktorandského štúdia. Na spoločnom vyhodnotení konferencie prevzali autori najlepších prác od dekana fakulty prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., diplom a ceny, ktoré poskytli sponzori podujatia, medzi ktorými bola tento rok aj spoločnosť KVANT. Ocenení študenti navyše získajú odmenu vo forme mimoriadneho štipendia.