Baner

Tábor FAJN 2016 v Aureliu

V dňoch 11. – 15. júla 2016 sa v Nitre na Katedre fyziky FPV UKF organizoval už jedenásty ročník denného fyzikálneho tábora FAJN. Tento rok niesol tábor názov Voda naša fyzikálna. Deti sa venovali významu vody pre život a človeka. Oboznámili sa so znečisťovaním vody, zamerali sa na skúmanie fyzikálnych javov súvisiacich s vodou. V polovici tábora si mali možnosť vďaka spoločnosti KVANT urobiť výlet do Bratislavy do Aurelia – zážitkového centra vedy, kde si mohli pozrieť laserovú show, zahrať sa, zabaviť, niečo sa naučiť, a ukázať nám, že to všetko naozaj má zmysel.