Baner

UČÍME PRE ŽIVOT

V Poprade, v marci tohto roku, sa konal už desiaty ročník trojdňovej konferencie pre moderných učiteľov Učíme pre život. Zúčastnení učitelia mali možnosť sa počas štvrtého marcového víkendu dozvedieť novinky v progresívnych metódach vo vzdelávaní. Súčasťou konferencie bol aj workshop spoločnosti KVANT, na ktorom učiteľom prezentoval najnovšie informácie špecialista na moderné vyučovacie pomôcky a skúsený rečník, Mikuláš Kevély.

Zúčastnení šťastlivci mali príležitosť dozvedieť sa čerstvé novinky v interaktívnom spôsobe výučby s použitím atraktívnych didaktických pomôcok a metód, ktorými možno zaujať žiakov. Celý workshop bol rozdelený do dvoch logických celkov. V prvej polovici im bola predstavená aplikácia Mozabook, určená pre interaktívne tabule, projektory a displeje, vrátane praktickej ukážky ako si vytvoriť atraktívnu a plne interaktívnu prezentáciu na vyučovanie v priebehu pár minút.

Druhá časť bola zameraná na praktické učebné pomôcky, konkrétne funkčné výučbové stroje na praktické vyučovanie UNIMAT a stavebnice na demonštráciu využitia alternatívnych zdrojov energie Energy Box.

Z dojmov viacerých pedagógov bezprostredne po prednáške môžeme potvrdiť, že nielen prezentované moderné didaktické pomôcky sú pre učiteľov dôležitým nástrojom k tomu, ako zaujať v súčasnej dobe čoraz viac náročných žiakov, ale tiež užitočným pomocníkom pri prípravách a plánovaní interaktívneho a zábavného procesu vyučovania.