Baner

UNIZA DOKORÁN

V sobotu 28. septembra 2019 sa v Žiline konalo podujatie s názvom Univerzita dokorán pod záštitou Žilinskej Univerzity v Žiline.

Stánok KVANTu reprezentoval interaktívnymi mobilnými exponátmi, z ktorých veľký úspech mal tradične postrehový exponát a tiež fackomer, ďalej produkty našej výroby a zároveň nový produkt oddelenia technických systémov Brick’R’knowledge. Okrem toho sme odprezentovali projekty, na ktorých sme spolupracovali spolu so Žilinskou univerzitou, a to: Roadscanner – mobilné veľkokapacitné bezkontaktné meranie profilov povrchu vozovky, DLW systém – metóda priameho tvarovania laserovým zväzkom a priamy výskum na obalových konštrukciách inteligentnej budovy.