Baner

Vedecká konferencia CSTI 2015

V dňoch 7.–9.9.2015 sa v bratislavskom podhradí v priestoroch Slovenského národného múzea uskutočnila Vedecká konferencia CSTI 2015 (Conservation Science, Technology and Industry) s názvom Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva. Konferenciu organizovalo Slovenské národné múzeum a Slovenská technická univerzita. Na konferencii sa prezentovali najnovšie poznatky a pokroky konzervačnej vedy, ako aj možnosti použitia nových prístrojov a metód na výskum a analýzu kultúrnych pamiatok. Konferencie sme sa zúčastnili ako sponzor a vystavovateľ.