Baner

VEDECKÝ VEĽTRH 2017

Dňa 14. septembra 2017 sme sa zúčastnili druhého ročníka podujatia Vedecký veľtrh 2017, podujatia, ktoré hravou formou približuje vedu nielen žiakom základných a stredných škôl, ale i dospelým. Školy, vedecké ústavy, organizácie a firmy (medzi nimi aj KVANT a SEA) vo svojich stánkoch prezentovali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote.

V prvej časti nášho „ministánku“ sme mali pripravené osvedčené experimenty s vodou, v druhej časti stánku návštevníci sústružili z dreva takou intenzitou, že sme museli ochladzovať sústruhy a počas technologických prestávok likvidovať piliny, ktoré boli asi všade. V tretej časti stánku mohli deti pomocou Animačného štúdia vytvoriť animovaný film. A keďže príroda je silnejšia než človek, Vedecký veľtrh 2017 sme ukončili o niečo skôr, pretože sa na Bratislavu rútila veterná smršť, ktorá sa potom večer ukázala v plnej sile.