Baner

Vedecký veľtrh 2018

V jeden pekný slnečný piatok, 14. septembra 2018, sme sa zúčastnili tretieho ročníka podujatia Vedecký veľtrh. Podujatia, ktoré hravou formou približuje vedu nielen žiakom základných a stredných škôl, ale i dospelým. Školy, vedecké ústavy, organizácie a firmy, (medzi nimi aj KVANT spol. s r.o.) vo svojich stánkoch prezentovali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote.

V stánku sme mali pripravené osvedčené experimenty s vodou, v druhej časti stánku návštevníci sústružili z dreva, ochladzovali sústruhy a likvidovali piliny, ktoré boli asi všade.

A keďže príroda je silnejšia než človek, Vedecký veľtrh 2018 sme tak, ako aj minulý rok, ukončili o niečo skôr, pretože sa na Bratislavu opäť valila veterná smršť, ktorá sa dúfam nestane pravidelným ukončením každého Vedeckého veľtrhu.