Baner

Vedecký veľtrh 2019 a KVANT

Dňa 13. septembra 2019 sa v Bratislave na námestí Eurovea konal už štvrtý ročník Vedeckého veľtrhu. Organizátormi boli Omniveda/VEDA NÁS BAVÍ n. o. pod záštitou exprezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Patrónmi podujatia boli bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler a predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Cieľom podujatia bolo hravou formou priblížiť vedu hlavne študentom a žiakom základných škôl. Medzi vystavovateľmi boli vysoké a stredné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, medzi ktorými sme opäť nechýbali ani my.