Baner

VEDECKÝ VELTRH 2022, EUROVEA

Dňa 23. septembra 2022 sa konal piaty ročník Vedeckého veľtrhu na námestí NC Eurovea v Bratislave. Motto Vedeckého veľtrhu „Veda je všade okolo nás v každodennom živote“ organizátori a vystavovatelia hravou formou priblížili žiakom základných a stredných škôl, ale aj dospelým.

KVANT a Škola.sk sa na veľtrhu podielali ako partner podujatia a vo svojom stánku sme mali možnosť prezentovať učebné pomôcky pre predmety fyzika, biológia a polytechnika. Najväčší úspech mali tradične CNC sústruhy CoolTool a CPR figurína na nácvik resuscitácie. Aj napriek chladnému ránu, podujatiu prialo aj počasie, o čom svedčí množstvo návštevníkov a záujemcov na našom stánku.