Baner

Vedecký veľtrh

Dňa 14. septembra sme sa zúčastnili prvého ročníka podujatia Vedecký veľtrh 2016. Celé podujatie malo za cieľ hravou formou priblížiť vedu žiakom základných a stredných škôl, ale i dospelým.
Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy, organizácie a firmy (medzi nimi aj KVANT a SEA), ktoré sa veľtrhu zúčastnili, vo svojich stánkoch prezentovali, že veda je všade okolo nás v každodennom živote.