Baner

VEDET – Vedecký deň detí

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa vysokoškolskí pedagógovia z Nitry rozhodli zorganizovať VEDET – Vedecký deň detí. Bol určený pre deti z materských škôl a žiakov prvého ročníka ZŠ z Nitry a okolia. VEDET sa uskutočnil 3. júna 2016 v priestoroch Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. 
Firma KVANT, spol. s r.o. sa do tejto akcie zapojila ako jeden zo sponzorov a využili sme možnosť odprezentovať sa aj pred takýmto malým milým publikom. Pripravili sme si pre nich stôl plný zaujímavých vecí na vyskúšanie, poskladanie, ktoré môžu ich učitelia nájsť v našom katalógu učebných pomôcok a v pripravovanom katalógu pomôcok pre materské školy.