Baner

Veľtrh Bibliotéka a Pedagogika 2018

V dňoch 8. – 11. 11. 2018 sa v priestoroch výstaviska Incheba konal veľtrh BIBLIOTÉKA a výstava vzdelávania a didaktickej techniky PEDAGOGIKA, kde naša spoločnosť KVANT spol. s r.o. nemohla chýbať.

Náš stánok bol aj tento rok rozdelený na viaceré tematické celky: Polytechnika s obrábacími strojmi a 3D tlačiarňou; Interaktívna technika s interaktívnou tabuľou; Učebné pomôcky s pomôckami pre fyziku (elektrické obvody Brain Box a magnetická súprava), biológiu (resuscitačná figurína, kostra, torzo, pozorovanie lupami a mikroskopom a modely rastlín, akrylových živočíchov) a chémiu (súprava na analýzu vody a pôdy); Učebné pomôcky na výučbu geometrickej optiky; Vybavenie pre materské školy s hrami a didaktickými pomôckami pre najmenšie deti.