Baner

Workshop laserových technológií

V dňoch 2. – 4.9. 2015 sa v priestoroch Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave konal „User Training Workshop on Light-Based Technologies“ organizovaný Fakultou prírodných vied UCM v Trnave a medzinárodným laserovým centrom v Bratislave v rámci projektu Laserlab Europe III. Vzhľadom na to, že tento rok je Medzinárodný rok svetla a technológií založených na svetle, workshop bol zameraný na predstavenie svetelných technológií a ich aplikácií v rôznych oblastiach vedy, hlavne na spektroskopiu, zobrazovanie, analýzu dát a praktickú implementáciu laserových technológií za účelom školenie nových používateľov z nových vedeckých komunít.