Baner

Zasadanie združenia základných škôl Slovenska v Starom Smokovci

V dňoch 24. – 26. apríla 2019 sa konalo v Starom Smokovci celoslovenské zasadanie Združenia základných škôl Slovenska. Na tomto stretnutí riaditelia z viac ako 320 základných škôl z celého Slovenska diskutovali a riešili aktuálne otázky týkajúce sa vzdelávania a vypočuli si prednášky a referáty od pozvaných z MŠVVŠ SR, OZ PŠaV, NUCEM-u, ŠPÚ a MPC. Aj zástupcovia spoločnosti KVANT spol. s r.o. sa zúčastnili tohto zasadania. Našu prezentačnú plochu reprezentovala veľkoplošná dotyková obrazovka so softvérovým balíkom MozaBook, 3D tlačiareň, stavebnica Brick ´R´ Knowledge a štandardne veľmi populárne obrábacie stroje The Cool Tool. Okrem týchto produktov sme zisťovali záujem o pripravovanú súťaž pre základné školy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.