Baner

Aktuality

Na krste knihy „LEN TAK ZĽAHKA“

Dňa 19.2.2015 sa v Hoteli Bratislava konal krst zbierky básní a ilustrácií „LEN TAK ZĽAHKA“ autoriek Bibiany Ondrejkovej a Veroniky Gabčovej Lučeničovej, ktorá bola vydaná aj vďaka podpore firmy KVANT. Krstnými rodičmi boli Zuzana Tlučková, Diana Šilonová a Kamil Peteraj. Medzi účinkujúcimi nechýbali Eva Pavlíková, Michal Matejčík, Kevin Blaško a Niko Bánovský.

Viac

Medzinárodné sympózium v regióne Aleksinac

Zastupiteľstvo Srbskej Fyzikálnej Asociácie spolu s Vysokou Školou Poľnohospodárskou „Šumatovac,“ Technickou Univerzitou „Prota Stevan“ a Fyzikálnou asociáciou Niš nás v januári pozvalo na III. Medzinárodné Sympózium v regióne Aleksinac. Sympózium zamerané na úroveň a pozíciu štúdia fyziky na stredných školách obsahovalo bohatý program s prednáškami a seminármi. Boli organizované aj výstavy rôzneho druhu a prezentácie […]

Viac

Školská exkurzia z Humenného

Koncom januára k nám prišla exkurzia zo ZŠ z Humenného. Žiaci si mohli vyskúšať hneď niekoľko zaujímavých didaktických pomôcok – GON-ky (Geometrická Optika Názorne), Wimshurstov mostík, projekčný systém s možnosťou interaktívneho kreslenia, robotov s objektovým programovaním pohybov, či biofeedback Neurosky, David 3D skener alebo uši Necomimi. Exkurzia nás veľmi potešila hlavne prístupom a vynaliezavosťou detí.

Viac

Prezentačný deň KVANTu na TECHNICKEJ UNIVERZITE vo ZVOLENE

„Chcete riešiť projekty so spoľahlivým dodávateľom“ – pod týmto podtitulom sa 28.11.2014 uskutočnil prezentačný deň spoločnosti KVANT na Technickej univerzite vo Zvolene. Akcia sa uskutočnila v zasadačke rektorátu univerzity za účasti prorektora univerzity pre vedeckovýskumnú činnosť, dekanov Drevárskej fakulty, Fakulty ekológie a environmentalistiky, Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky a popredných funkcionárov katedier a akademickej obce […]

Viac

Vision show

Spoločnosť Kvant sa v novembri zúčastnila medzinárodnej výstavy Vision Show v nemeckom Stuttgarte. Ide o úzko špecializovanú výstavu zameranú na počítačové videnie a spracovanie obrazu, jedinú svojho druhu v Európe, ktorá sa koná pravidelne každý druhý rok. Prevažná časť návštevníkov sú odborníci z oblasti machine vision. Oddelenie vývoja softwaru tu prezentovalo tri zo svojich softwarových […]

Viac
1 19 20 21 22 23