Baner

Ocenenie KVANT v Astane

Hlavné ocenenie najpútavejšej expozície získala spoločnosť Kvant z Bratislavy. Spoločnosť vystavovala moderné laserové a spektrometrické prístroje a súpravy. Viac informácií v samostatnom článku